جمعی از طلاب این مدرسه مقدسه به همراه مدیریت محترم مدرسه و جمعی از اساتید 

 مراسم عمامه گزاری پنج تن از فضلا و طلاب مدرسه مقدسه آل البیت (ع)

تصویر کارت بسیج کادر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مشاهده عموم طلاب در کنار درب ورودی بسیج طلاب این مدرسه مقدسه نصب گردید

امتحانات پایان ترم طلاب این مدرسه از تاریخ 1396/4/17 شروع گشت و تا 1396/4/31 ادامه داشت

در پایان امتحانات مدیریت محترم این مدرسه به بیان عملکرد طلاب در این امتحانات پرداخت .