مرحله دوم دوره تجزیه و ترکیب ادبیات عرب در این مدرسه مقدسه با حضور استاد حجت الاسلام محمدقلی اعزامی از قم عصر روز شنبه 1396/4/24با آزمون سنجش طلاب برگزار گردید