در راستای ترویج بهداشت در مدرسه مقدسه و آشنایی بهتر طلاب با مسائل بهداشتی

در راستای ترویج معارف قرآن و اهلبیت (ع)

 

در روز شهادت امام محمد باقر (ع) طلاب این مدرسه مقدسه به عزاداری محلی پرداختند

 

 

در روز شهادت امام محمد باقر (ع) دسته عزا از مدرسه علمیه آل البیت (ع)