روایات مختلفی اعم از شیعه و سنی وجود دارد که رحلت پیامبر را مرگ طبیعی ندانسته و شهادت می دانند. این روایات می توانند موضوع شهادت پیامبر اکرم (ص) را اثبات نمایند.

 فرا رسیدن ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت عرض می نماییم .

فضیلت قرائت سوره واقعه