طلبه انقلابي عليرضا محمودي

اين طلبه مومن و فعال اهل محله 95 دستگاه شهرستان زيباي ميناب مي باشد

طلبه انقلابي عليرضا محمودي

اين طلبه مومن و فعال اهل محله 95 دستگاه شهرستان زيباي ميناب مي باشد

لبه انقلابي جاسم احمدي چاهستاني

اين طلبه مومن و فعال اهل روستاي چاهستان شهرستان بندر عباس مي باشد

 

طلبه انقلابي جاسم احمدي چاهستاني

اين طلبه مومن و فعال اهل روستاي چاهستان شهرستان بندر عباس مي باشد

طلبه انقلابي رضا سالاري

اين طلبه مومن و فعال اهل روستاي زهوكي شهرستان زيباي ميناب مي باشد

طلبه انقلابي علي آتش پرور

اين طلبه مومن و فعال اهل بندر چارك شهرستان بندر لنگه مي باشد

طلبه انقلابي حسين آتش پرور

اين طلبه مومن و فعال اهل بندر چارك شهرستان بندر لنگه مي باشد

 

به زودي

با عملكرد و فعاليت هاي طلاب اين مدرسه مقدسه در سطح استان و كشور بيشتر آشنا ميشويم

در هفته بزگداشت نماز جمعه سردار عظمايي فرمانده منطقه پنجم نيروي دريايي سپاه با آيت الله ركني(حفظه الله) ديدار نمودند

در هفته بزگداشت نماز جمعه آقاي راهبر امام جمعه اهل سنت بندر چارك با حضرت ايت الله ركني (حفظه الله)ديدار نمودند

حضرت آيت الله ركني (حفظه الله) در هفته گراميداشت هفته نماز جمعه از اعضاي ستاد حفاظت نماز جمعه تقدير و تشكر نمودند