سنت حسنه قربانی در صبح روز عیدسعید قربان بعد از نماز عید

با حضور مدیریت محترم و محبوب مدرسه مقدسه و طلاب ، در حوزه علمیه ال البیت (ع) برگزار شد