از تمام مردم ولایتمدار شهرستان برای شرکت در این مراسم معنوی دعوت به عمل می آید