در این حوزه مقدسه طبق سنت هر روزه  بعد از اقامه نماز جماعت صبح و قرائت دعای عهد و خواندن زیارت عاشورا همه طلاب نفری یک آیه از کلام الله مجید را قرائت میکنند

در