در راستای تفهیم اهمیت وضو برای همه عزیزان تصویر زیبای (( با وضو وارد شوید )) در سر در کلیه کلاس های این مدرسه مقدسه نصب گردید