برای آشنایی بهتر طلاب با علما و مراجع معظم تقلید و  مفاخر شیعه و طلبه های انقلابی تمثال مبارک این بزرگان در سطح حوزه و حجرات نصب گردید .