در شب شهادت پنجمین ستاره عصمت وطهارت امام محمد باقر (ع) طلاب مدرسه مقدسه آل البیت (ع)

به همراه امام جمعه موقت شهرستان بندر لنگه و مدیریت محترم مدرسه آل البیت (ع) و اساتید خود دسته عزا در سطح خیابان اصلی شهر راه انداخته و به عزاداری و سوگواری پرداختند