حضرت آیت الله رکنی (حفظه الله)تولیت مدرسه مقدسه آل البیت(ع) و امام جمعه محبوب شهرستان بندر لنگه

و زعیم گرانقدر شیعه در غرب استان در مدینه منوره با اعضای بعثه حضرت آیت الله سیستانی زعیم گرانقدر شیعه و مرجع عالیقدر شیعیان جهان دیدار و گفتوگو کردند