طلبه انقلابي رحمت رامشکی نیا

اين طلبه مومن و فعال اهل بندر چارک شهرستان بندر لنگه مي باشد

كه هم اكنون در پايه چهارم اين مدرسه مقدسه مشغول به تحصيل است ايشان در شهر خود در ايام تبليغي كار هاي فراوان ديني از جمله كلاس هاي قرآن و معارف و آشنايي با امامان (ع) و انواع مسابقه و غيره را برگزار نموده و باعث جذب حداكثري كودكان و نوجوانان و جوانان به مسجد و مسائل ديني گشته اند .

باآروزي موفقيت براي اين طلبه جهادگر