طلبه انقلابي عليرضا محمودي

اين طلبه مومن و فعال اهل محله 95 دستگاه شهرستان زيباي ميناب مي باشد

كه هم اكنون در پايه دوم اين مدرسه مقدسه مشغول به تحصيل است ايشان در  روستاي زهوکی و صلاح الدینی و شهرک المهدی شهرستان ميناب براي نوجوانان كلاس امام شناسي برگزار نموده باعث جذب حداكثري كودكان و نوجوانان و جوانان به مسجد و مسائل ديني در اين مناطق گشته است.

باآروزي موفقيت براي اين طلبه جهادگر