آمریکا شیطان بزرگ است      امام خمینی  (ره)

اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید  امام خامنه ای


 

در راستای اجرا و فضاسازی فرهنگی در حوزه مقدسه آل البیت (ع) برای بالا بردن روحیه دشمن ستیزی  بین طلاب پرچم دو کشور دشمن اسراییل و آمریکا در جلوی درب ورودی حوزه مقدسه جهت پایمال شدن توسط بسیج طلاب نصب گردید