به مناسبت روز پزشک مطب طب اسلامی (( طب الشیعه الامام الصادق علیه السلام)) در حوزه مقدسه آل البیت (ع) افتتاح شد . که کار طبابت اسلامی را در این مطب طلبه گرامی کمال محمدی کوت انجام میدهد