طلاب ولایی و انقلابی حوزه علمیه آل البیت (ع)

به همراه مردم و مسئولین پیشنهاد آمریکا برای انتقال سفارت خود از تلاویو به قدس را محکوم کرده و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند