مدیریت محترم مدرسه در روز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) سخنرانی نموده

و گزارش دیدار خود با حضرت آیت الله اعرافی را به طلاب بیان نمودند