دیدار مدیر مدرسه آل البیت (ع) بندر لنگه با مدیر محترم حوزه های علمیه سراسر کشور

حضرت آیت الله اعرافی در حاشیه نشست صمیمی بین ایشان و مدیران حوزه های علمیه استان هرمزگان و بیان مشکلات موجود در مدرسه آل البیت (ع) به صورت خاص و در نتیجه این مذاکرات مجوز برگزاری سطح سه سفیران هدایت به مدرسه آل البیت(ع) اعطا شد