حضور مدیریت و اساتید حوزه علمیه آل البیت (ع) در مراسم دیدار با آیت الله اعرافی در هرمزگان