طلاب و روحانیون و اساتید حوزه علمیه آل البیت (ع) بندر لنگه در کلاس غدیر شناسی

که به مناسبت هفته وحدت برگزار شده بود شرکت نمودند