عکس یادگاری اساتید حوزه علمیه آل البیت (ع) بندر لنگه با استاد اخلاق حاج اقا واظحی