با حضور حضرت آیت الله امامی کلاس اخلاق برای طلاب و اساتید این مدرسه مقدسه برگزار شد