حضرت آیت الله امامی با طلاب این مدرسه مقدسه دیدار و گفت وگو نمودند و به سوالات طلاب پاسخ دادند