در روز شهادت امام رضا (ع) طلاب این مدرسه مقدسه دسته عزاداری برپا کرده و  از مدرسه تا حسینیه آیت الله  آقا سید جعفر (ره ) اقامه عزا کردند