امام رضا (ع) :

 

کسی که از خدا توفیق بخواهد ولی تلاش نکند در حقیقت خودش را مسخره کرده است.