طلاب این مدرسه مقدسه به رسم هر روز صبح ها از ساعت 6:30 تا 7:00 مراسم صبحگاه

را در حسنیه حوزه یا در حیاط حوزه برگزار می نمایند و مراسم صبحگاه هر روز توسط یک پایه برگزار میگردد.

برنامه کلی صبحگاه :

*قرائت زیارت آل یاسین

*قرائت قرآن

*سرود ملی

*سخنرانی طلاب

*اخبار روز ( سیاسی ـ ورزشی ـ اجتماعی ـفرهنگی)

 

*سخنرانی مسئولین مدرسه