به گزارش مسئول آموزش حوزه مقدسه

امتحانات پایان ترم  این حوزه مقدسه از روز چهارشنبه  مورخه 13 دی  ماه شروع میشود

 

*با آرزوی موفقیت برای همه طلاب گرامی