به گزارش مسئول آموزش حوزه مقدسه

امتحانات شفاهی  این حوزه مقدسه از روز شنبه  مورخه 25 آذر ماه شروع میشود

*با آرزوی موفقیت برای همه طلاب گرامی