در گذشت جانسوز تعدای از دانش آموزان و معلمان استمانمان ما را هم عزادار کرد

 

در طی درگذشت جمعی از دانش آموزان هرمزگانی ، مدیریت محترم مدرسه علمیه آل البیت (ع) پیام تسلیتی به شرح ذیل صادر نمودند :

در طی درگذشت مرحومه سرکار خانم فراحی ، مدیریت محترم مدرسه علمیه آل البیت (ع) پیام تسلیتی به شرح ذیل صادر نمودند :

سنت حسنه قربانی در صبح روز عیدسعید قربان بعد از نماز عید